Sopron - Sophronius

A Sopron név eredetkutatásának úajbb fordulója következik. Ugyanis a hétvégén Debrecenben voltam egy kedves rokonomnál, akinek könyvtára lenyűgöző. Most is csak véletlenszerűen leemeltem egy könyvet, A nevek világa - címmel és Kálmán Béla nyelvész könyve nyomban megfogott. Azt csak itthon tudtam meg, hogy földim is volt, hiszen Lakompakon született. De miért érdekes a könyv? Mert a földrajzi neveknél többek között Sopronnal is foglalkozik.

 

Sopron név eredetét pedig Sophronius latin névből származtatja. Korábbi cikkemben ( http://www.bonaparte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=39 ) felbukkant már a Suprun, Cyperon, Sempronius, de Sophronius még nem. On-line kutatásom aztán további eredményt hozott.

 "A korai magyarok tehát a földeket gyakran a tulajdonos után, annak puszta, képzőtlen nevével nevezték meg. Bár vannak szláv személynévből (Narda) és keresztény személynévből (Sopron - Sophronius) keletkezett képzőtlen helynevek is Magyarországon. De ha a személynév maga nem magyar is, a névadás módja, vagyis a képző alkalmazásának hiánya, magyar. A szláv és germán nyelvekben ugyanis a személynevekből képzett helynevekhez képzők járultak (pl. Ivan – Ivanovo, ), illetve szóösszetételt alkalmaztak (pl. Felix – Felixdorf)."  http://www.peme.hu/userfiles/T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20szekci%C3%B3.pdf

Tehát egy keresztény személynévből eredne a Sopron név?

 Sopron -2014.

Taschner Tamás

Sopron másképp - idegenvezetés és élménytúrák Sopronban