A Pócsi utcai görög kápolna

 A soproni görög közösség nem tartozott a legjelentősebbek közé, de mint mindenütt, ahol letelepedtek, itt is berendeztek egy imaházat a mai Pócsi utca 11. szám alatt álló ház udvari épületében. Berendezéséből sajnos semmi sem maradt ránk.-  írja a patriarchatus.hu . Meglepő, hogy a görög ortodox egyház magyarországi közössége mai napig számon tartja, hogy volt Sopronban is templomuk, vagy kápolnájuk. Mit tudhatunk még minderről?

A Soproni Szemle szerint: "a pesti görög egyházközség egyik, a XVIII. század utolsó évtizedéből származó kézirata 19 magyar várost sorol  fel,  ahol  görög  alapítású  templom  vagy  kápolna  volt. Ezek  között  találjuk  Sopron  nevét  is.  E tudósítás  alapján megállapíthatjuk,  hogy  a  soproni görög  kápolna  II.  József  uralkodása  alatt  épült.Csaplovics  János 1821-i tudósításában olvashatjuk, hogy a kis létszámú görögöknek saját kápolnájuk van.  Ez  a  Csatkai  szerint  Kis  u.11.  sz.  alatt  lévő  imaház  nem  sokáig  működhetett,  mert  a  soproni tanácsjegyzőkönyv 1839. évi 2814-es számú határozatában Karamath János zimonyi kereskedő bizonylatot kér, hogy Sopronban már  „seit langer  Zeit keine griechische Kapelle  existiere”. A soproni görögök gazdagságára  fényt  vet  az  a  tény  is,  hogy  kis számuk ellenére pópát is tartottak, aki „az ő ritusuk szerint istentiszteletet tartott.” A  soproni  görögök  a  magyarországi  görög  telepesek  életében  fontosabb  szerepet  nem  töltöttek  be.  Ez elsősorban  azzal  magyarázható,  hogy  létszámuk  mindvégig  csekély  volt.  Fényes  Elek  statisztikája szerint 1840-ben 18 görög élt Sopronban. Ugyanez a Fényes E. a Geográphiai szótárában, amely 1851-ben jelent meg,  már nem említ óhitűeket Sopronban. Ezek szerint  több mint száz éve, hogy a görögök eltűntek Sopronból, amelynek állatkereskedelmét kb. egy évszázadon át ők tartották a kezükben."
 
A Kis utca, (korábban Kispócsi) ma Pócsi utca, a ház  pedig ahol a kápolna volt örökre eltűnt. Ez volt ugyanis a neveztes Blunzenkessel, (Hurkaüst) mely különleges formájáról nyerte nevét. Az utcára jellemző részházakkal szemben egyedülálló beépítési formát képviselt. "Ez egy négyzetes udvart körbeölelő, földszintes és emeletes épületekből állt, tornácos lépcsőkkel. A földszinten voltak a mellékhelyiségek, a kamrák, pincék s az istállók, az emeleten pedig a lakószobák. A "háznégyszög" mögött volt egy hátsó udvar, egy közös udvarral és több személyes tulajdonú udvarrészlettel, gazdasági épületekkel. Megsemmisülésével (a II. világháború bombázásainak következtében) Sopron pótolhatatlan urbanisztikai értéke veszett el! Alaprajza még látható a kataszteri térképeken. Sovány vigasz, hogy a helyét elfoglaló épület beépítésével némileg utal elődjére" - írja a Kis Pócsi Borozó weboldala Jankó Ferenc nyomán.
 
Bár a görög ortodox közösség úgy tudja semmi nem maradt a kápolnából, a soproni hagyomány mégis megőrzött valamit. A Storno gyűjteményben található ugyanis az altöttingi Madonna egy másolata a XIII. vagy XV. századból, melyet a szakértők a "Hurkaüst"-höz kapcsolnak. A Boldogasszony Sopron felett című könyv, illetve a gyűjtemény jegyzéke is így tartja nyilván a faszobrocskát.
 
( az eredeti altöttingi Madonna)
 
Tehát mégis maradt valami a kápolnából, mely a régi soproni görög közösségnek állít emléket!