Emmaustól Bánfalváig - egy régi soproni húsvéti szokás

"Húsvéthétfő lehetett hajdan a napéjegyent követő nap, a termékenységünnep napja, amikor elég magasra hág a Nap ereje ahhoz, hogy most már a legények induljanak jó korán a lányos házakhoz. Vízbevető hétfőnek is nevezték, mert a legények hajdan a patakhoz vitték, később inkább vödrökben hozott vízzel locsolták a lányokat, hogy szertartásosan megtisztítsák és a bőséges szaporulat érdekében szimbolikusan megtermékenyítsék őket. Ilyenkor hétfőn, a Hold napján minden leány Boldogasszony, a szülést segítő, életadó istenanya, anyatermészet megjelenítője, aki mint Földanya ugye tavasszal termékenyül meg a belévetett magtól, s mint Szülőboldogasszony - az életfa vagy világfa női alakja, az égen Tejút - pedig épp háromnegyed esztendő, kilenc hónap múlva, karácsonykor szüli meg az új Napot.

A lányok kellően megtisztelve érezték magukat a hideg zuhany után és a locsoló legényeknek piros tojást, kokannyát ajándékoztak, ezúttal mint a termékenység jelképét, sőt hímes tojást, mert az a here szimbóluma is. A tojásokkal játék kezdődött, a fiúk versengve, vigyázva ütötték és gurították, sőt dobálták: egyes helyeken egyenesen a Nap felé hajigálták." (Csörgő Zoltán: A szimbólumok és szertartások szerepe a modern kori ember életében)

"A húsvét hétfőjén felbukkanó emmausjárás a határjárásnak egyik, régebben bizonyára a liturgiába is beleépült változata, amely az aznapi emmausi tanítványokról (Lukács 24, 13-35) szóló evangéliumból is merített indítást. Ez is a húsvéti szent örömnek túláradó, de már elvilágiasodott megnyilatkozása, szinte áldomása.

Sajátos soproni barokk hagyomány volt, hogy húsvét másnapján a franciskánusok és jezsuiták a korai mise után együttesen mentek növendékeikkel és a hívekkel Bánfalvára és az ünnepi istentiszteletet ott tartották meg. " (Bálint Sándor KARÁCSONY, HÚSVÉT, PÜNKÖSD 2004.)

A soproni egykori ferences, ma bencés templom tabernákulum ajtaja a kevés olyan hazai ábrázolás egyike, amely Emmaus hazai ikonográfiájához tartozik.

A kép a Soproni Múzeum tulajdona, forrása: regisegtar.hu

Így tehát a régi soproni szokás szerint a Nagyboldogasszony ( Kecske) templom emmauszi képétől Bánfalváig kirándultak a soproni hívek.

Taschner Tamás 2020.

Idegenvezetés és élménytúrák Sopronban és a Fertő-tájon

A weboldalt készítette a dentalpannonia.net. A tárhely fenntartója a pannoniahotel.com. A tartalom szolgáltatója: Taschner Tamás.