Bálint napra Nagycenkről

A wikipédia szerint: "A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját. Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.”

Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján, (február 14-én) tartják a Bálint-nap (angolul Valentine's Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.

Az időtlen szerelem nyoma a Fertő-tájon is megtalálható, méghozzá Nagycenken.

Igen, a Széchenyi családnak köszönhetjük ezt az értéket, méghozzá Széchenyi Bélának. "Őt 1865-ben újra országgyűlési képviselővé választották, ezúttal a kismartoni kerület jelöltjeként. Eddig a nagy utazások, kalandos, sőt életveszélyes nagy vadászatok lelkesítették legjobban, azonban régi vonzódása Erdődy Hanna grófnő iránt szerelemmé erősödött. Hanna grófnő a császárváros ünnepelt szépsége, elragadóan bájos jelenség volt. 1870. június 22-én kötöttek házasságot. A boldog frigy azonban nem volt hosszantartó, a végzet 1872. október 18-án a grófnét három napos szenvedés után elragadta férje karjaiból. Szerető párjának elvesztését egész életén át gyászolta. Gyermekei, Hanna és Alice grófnők nevelése volt ezután legfőbb életcélja. Nem feledkezett meg azonban azokról a kötelességekről sem, melyeket születése, nemzetségének hagyományai, de különösen atyjának szellemi öröksége rótt rá.
Éveken át neje emlékének szentelte minden gondolatát. Síremlékének tervezése és építése foglalkoztatta. E remek emlékmű a cenki kastélytól a Fertő felé vezető 234 esztendős 2,6 km hosszú, híres hársfasor végén a Fertőt szegélyező bozi dombok fokán áll. A díszes műalkotást Kundmann Károly bécsi szobrász építette vörös svédgránitból. Az elhunyt feleség hű bronzmedalionjával és a hit remény és szeretetet jelképező domborművekkel a Dunántúl egyik látnivalója." www.szivk.hu

Bálint nap alkalmából gondoljunk e két nagyszerű emberre és az ő időtlen szerelmükre!

2014.Taschner Tamás

Sopron másképp - élménytúrák és  idegnvezetés Sopronban és a Fertő-tájon

A weboldalt készítette a dentalpannonia.net. A tárhely fenntartója a pannoniahotel.com. A tartalom szolgáltatója: Taschner Tamás.