Skip to content

Bonaparte.hu : Sopron másképp...

Hírmorzsák

Sopron - mesék - borok - élmények - egy soproni polgár vallomásai.
 
You're here:Kezdőlap arrow Cikkek arrow A szentek köztünk jártak - Szent Quirinius
A szentek köztünk jártak - Szent Quirinius PDF Nyomtatás E-mail

Szent Wolfgang, Szent Szeverin után egy újabb szent következik, aki megfordult Sopronban. Ő Szent Quirinius. Mit írnak róla a különböző források?

A katolikus.hu szerint: "Kvirin (latinul: Ouirinus) Siscia (a későbbi Eszék) püspöke volt. Szenvedéstörténete, melyet nem sokkal halála után írtak, elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan szembeszegült a parancsnak, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt, Marcellust. Három nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Savariába (ma: Szombathely) vitette, s mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára és a folyóba (a Perintbe) dobták. A keresztények kiemelték és magukhoz vették szent testét, és a Scarabatensis nevű kapu közelében temették el.  4. század végén Kvirin ereklyéit Rómába vitték, és a Via Appián a Szent Sebestyén-bazilika mögött helyezték el. A 6--7. századi itineráriumok (zarándok-kalauzok) szerint a zarándokok külön fölkeresték. Későbbi hagyomány szerint az ereklyékből a római S. Maria in Trastevere-bazilikába, Milánóba és Aquileiába is vittek."

A forrás jól összefoglalja a szent életét, de nem tesz említést Sopronról, azaz Scarbantiáról, ahogy Quirinus életében  hívták városunkat.

A forrásban említett letartóztatás közben ugyanis Scarbantiában is járt. Pontosabban, miután elfogták, a katonák Pannónia helytartójához, Amantiushoz vezették, aki akkor Scarbantiában / Sopron / tartózkodott. Közben Amantius a ma balfinak nevezett kénes fürdőbe indult, így az agg püspök ügyével csak Sabariában volt hajlandó foglalkozni. Scarbantia határában a megbilincselt Quirinust kísérő százados pihenőt rendelt el. Futótűzként terjedt a hír városunk keresztényei között, és jámbor asszonyok azonnal a szent életű püspök segítségére siettek. Kezén és lábán bekötözték bilincstől feltört sebeit, és étellel, itallal kínálták. Quirinus megáldotta az élelmet és lehulltak róla a bilincsek. Ekkor szelíden megkínálta kísérőit, és velük étkezett. Utána áldást adott az őt körülvevőknek, és a közeli vértanúság bátor vállalásának tudatában továbbindult.Ezt a pillanatot örökíti meg a Szent György templom freskója.
 
 
 
A scarbantiai hívek megjelölték szent Quirinus pihenőhelyét, melyen a 13. századtól a Pihenőkereszt hirdeti a vértanú püspök emlékét. A történetet feldolgozta Mohl Adolf is a Nyugat-magyarországi mondák és mondafélék című kötetében is. ( http://www.fertotaj.hu/hu/tourinform/mondak_es_mesek.html )
 

 
Ha a Pinenő kereszt mellett járunk és rácsodálkozunk a régi román stílusú kőemlékre, jusson eszünkbe a szent életű püspök története is!
 
2014. Taschner Tamás
 
Sopron másképp - idegenvezetés és élménytúrák Sopronban és a Fertő-tájon
 
 
< Előző   Következő >
Advertisement

Hányan olvasnak minket?