Skip to content

Bonaparte.hu : Sopron másképp...

Hírmorzsák

Sopron - mesék - borok - élmények - egy soproni polgár vallomásai.
 
You're here:Kezdőlap arrow Cikkek
Cikkek
Ganymedes-t elrabolták Sopronban PDF Nyomtatás E-mail

Az egykori Domonkos utca legelső házának kapuján egy emberrablás látható. Igazi krimi gondolnánk,de ez a kép nem egy bűnesetre utal, hanem az antik és a későbbi korszakok művészetének egyik kedvelt témáját dolgozza fel. A kompozíció címe : Ganymedes elrablása. De ki volt Ganymedes és miért kellett elrabolni?

Tovább...
 
Sárkányok Sopronban PDF Nyomtatás E-mail

A sárkány egy mitikus lény, jellemzően nagy és hatalmas hüllő, mágikus vagy spirituális tulajdonságokkal - írja a wikipédia. Nem csoda, hogy e mitikus lények foglalkoztatták az emberek gondolatait, megjelentek mesékben, legendákban és előfordulnak a művészetben és a vallásokban is, hiedelmekben is. Sopron gyönyörű tárháza a régi korok emlékeinek így sárkányok is találhatók többfelé.Gondoljunk csak a Szent György templom bejárata fölötti domborművekre, melyek érdekessége, hogy csak 1961-ben fedezték fel őket egy homlokzatkutatás során. De most két másik sárkányról szeretnék mesélni. A Szent Mihály templom melletti apró kápolna kapcsán.

(Sárkányok és életfa a soproni Szent Jakab kápolnán )

 

Tovább...
 
Boszorkányveszélyes helyek Sopronban! PDF Nyomtatás E-mail

Az októberi nagy sikerű Misztikus Sopron esti városnézés után szeretném ismertetni azokat a soproni utcákat, ahol Bünker János szerint állandó boszorkány veszély van. Bünker a soproni mesék, történetek tudós gyűjtője volt az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, kicsit méltatlanul elfeledett egykori liceumi tanár, akinek emlékét a német kisebbségi önkormányzat és kultúrklub próbálja fenntartani. Én magam Krisch Magdinak köszönhetem, hogy találkoztam Bünker írásaival és azóta szinte minden idegenvezetésemben megemlékezek róla és az ő mesélőjéről, Kern Tóbiásról. Most három olyan nagyforgalmú utcát szeretnék említeni, ahol a régi soproniak hiedelmei szerint boszorkányok tanyáznak.

 

 

Tovább...
 
A hűséges zsidók PDF Nyomtatás E-mail

Közhely, hogy 1921-ben a soproni népszavazás alkalmával a soproni németség jelentős része Magyarországra szavaztott, így tartva meg Sopront a magyar hazának. Más kérdés, hogy 1946-ban nem kerülhették el a sorsukat és hiába bizonyították hűségüket mégis kitelepítés várt rájuk.Hozzá kell tenni, hogy sokan próbáltak felmentést kérni a soproni németeknek, ám ez nem sikerült. Kevésbé ismert, hogy a soproni zsidóság is hozzájárult a németek, magyarok, horvátok mellett a népszavazás sikeréhez.

Tovább...
 
Bölcs poncichterek, pazarló Löver lakók PDF Nyomtatás E-mail
Szép Ernő ugyan nem földrajzi értelemben írt a napos oldalról, hanem az élet sikeressége szempontjából, de a sikeres élethez a jó lakóhely is hozzátartozik az biztos. Földrajzosként ezért nem találom meglepőnek, hogy a Szent Mihály domb és környéke már a rómaiak idejében lakott volt, aztán természetesnek tűnik az is, hogy a poncichterek is itt építik meg girbe-gurba utcáikat. De miért is?
Tovább...
 
Mi köti össze Hidegséget Európa híres templomaival? PDF Nyomtatás E-mail

Kis falu a Fertő partján szorgalmas horvát eredetű lakossággal Hidegség. A Fertőre néző dombtetőn a lombok között bújik meg a középkori Magyarország egyik legszebb műemléke, melyről írtam már, hiszen már formája, a kör alaprajza is különleges. De nem csak ez különleges. A templomba lépve lenyűgözi a látogatót a falak diszítése, a freskók és közülük is kiemelkedik az apszisban az Úr dicsősége, a majestas domini ábrázolás. A középkori román kori művészet egyetemes volt a maga idejében, azaz a stílus az európai keresztény kultúrben érvényesült. A templomokban a főhajó falának felső részét az ókeresztény idők óta freskókkal vagy mozaikokkal látták el. A szentély apszisában általában evangélista-szimbólumok között a trónoló Krisztus, a Maiestas Domini látható. A világbíró Krisztust az Apokalipszis látomása szerint úgy jelenítik meg, amint szivárványon, mandorla közepén mennyei dicsőségben trónol. Angyalok, szentek, próféták és az apokaliptikus aggastyánok mennyei serege veszi körül. A kísérő alakok gyakran vízszintes frízt alkotva, fejük felett egy-egy félköríves árkáddal jelennek meg. A  motívum főként Franciaországban a 11-12. sz. kapu-szobrászatában lett különleges jelentőségű. Kiteljesedését a román kori portálok fölött érte meg, a bonyolultabb, gazdagabb chartres-i Ny-i portáltól (1140/45) a jáki templomig (1250 k.) Az egyik legszebb  franciaországi az arles-i ábrázolás.

Tovább...
 
Mikor Ady Endre is Sopronról cikkezett PDF Nyomtatás E-mail
Egy erős asszony s a gyönge moralisták

Az olcsó kis moralisták megint elemükben voltak. Nekiálltak kivégezni egy asszonyt, a szegény Schladerernét…

Mit vétett ez asszony nekik? Mit vétett önmagának, családjának, a kedves társadalomnak?… Semmit, de semmit. Kettévágta a bonyodalmát az ő legsajátabb, keserves, hosszú élet-drámájának. Kettévágta akkor, mikor a kést végre fölajánlotta neki az ő szomorú végzete. Ez a kés nem kés volt, hanem revolver. És Schladererné kezébe nyomta a revolvert egy idegen úrnak, kit úgy hívtak: Schladerer… Ez történt…

Tovább...
 
Egy soproni, kinek nevét a Hold egy krátere őrzi PDF Nyomtatás E-mail

"Jezsuita csillagász, tanár Innsbruckban tanult. 1871-től a kalocsai Érseki Főgimnázium fizikatanára volt. 1877-ben szentelték pappá. 1880-1882 között a kalocsai Haynald Obszervatóriumban Karl Braun tanítványa és asszisztense volt. 1885-ig pozsonyi tanár, ezután 1913-ig a kalocsai Obszervatórium igazgatója, nyugalomba vonulása után 1917-ig folytatta észleléseit. Kalocsán elsősorban a protuberanciák megfigyelésével foglalkozott, e téren nemzetközi hírnevet szerzett. Különösen jelentősek a protuberanciák mozgási sebességére és alakváltozásaira, valamint a térbeli és időbeli változásaikra vonatkozó adatsorozatai. Észleléseit a Haynald Obszervatórium Publikációiban, és számos szakfolyóiratban adta ki. Szórványosan üstökös és meteor észleléseket is végzett. Elsőként észlelt spektroszkópikusan egy napkitörést. Foglalkozott meteorológiával, magyarázatot keresett a sztratoszféra kialakulására, valamint a naptevékenység és a felsőlégkör összefüggéseire. Számos tudományos társaság választotta tiszteletbeli és vezetőségi tagjai sorába." - írja róla a Tudós lexikon.

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Eredmények 27 - 39 / 76
Advertisement

Hányan olvasnak minket?