Skip to content

Bonaparte.hu : Sopron másképp...

Hírmorzsák

Sopron - mesék - borok - élmények - egy soproni polgár vallomásai.
 
You're here:Kezdőlap arrow Cikkek
Cikkek
Misztikus helyek - Bécsi domb PDF Nyomtatás E-mail

A Bécsi dombról szeretnék írni, amely annyi titkot rejteget. Igazi misztikus hely, ahol sok minden történt. A domb elhelyezkedése is különleges, hiszen a gerinc választja el a Soproni-medencét a Kőhidai-medencétől és e gerincről lehet a legszebb teljességében a tájat belátni és átlátni. Itt értheti meg az ember, hogy nagy tájak metszéspontjában élünk. Egyik oldalról az Alpok hegyei látszanak, a Schneeberg, a Rax, a Wechselnek hóborította csúcsai, megfordulva pedig a Fertő-táj bontakozik ki, mögötte pedig felsejlik a Kiskárpátok. Mégis mit rejt a domb?

Elsőként a kelta temetőt említem, amit Paur Iván tárt fel a XIX. században.  A Bécsi dombon feltárt ún. La Téne-temető sírjaiból mesterien készített használati tárgyak, fegyverek, ékszerek kerültek elő. Egész pontosan több szép alakú edény, egy kampós markolatú vas kés, egy lándzsahegy, egy karperecz és egy nyakra való bronz karika, végűl négy darab ruhakapocs szintén bronzból. Valamennyi tárgy határozottan la têne-kori jellegű, kivált a vas kés markolata, meg a négy kapocs. Emezek vastag bronz sodronyból valók, kengyelalakúak, a kengyel egyik végén a tű tövénél a sodrony csigaformát ölt, a másik végén pedig a tű tokja hátra görbűlve a kengyel ívének felső részére fekszik. Az egykori temető mellett található ma Paur Iván emlékhelye. Hol is van?

(Storno rajza a Bécsi dombi leletekről)

Tovább...
 
Freiwilliger Durchgang PDF Nyomtatás E-mail

Ki ne ismerné Sopronban a Lenck átjárót a Várkerület és Szent György utca között? A források szerint: "Zártsorú, udvaros beépítésű, a Várkerület felé a hátsó homlokzat néző, kétemeletes bérház, romantikus homlokzattal. 1860 körül épült. Dercsényi Pál tervei szerint az 1980-as évek végétől átépítették. 1887-ben Otto Hofer alakította át a ró-mai késő reneszánsz paloták mintájára. (Az emeleti ablakokat erőteljes íves-timpa-nonos szemöldökpárkánnyal látta el, a ház középtengelyébe pedig oszlopos erkélyt illesztett, az emeleten címeres nyíláskeretezéssel.) A szigorú historikus homlokzatot – sajnos – a háború után nem az eredetinek megfelelően állították helyre.


Története: 1846-ban Franz Lössl tett javaslatot a Várkerület 98. és a Szent György utca 11. számú ház közötti telek beépítésére. Ő belső utcával kívánta összekötni a középkori belvárossal a Várkerületet, melyet két oldalról üzletsor határolt volna a földszinten. A nagyvonalú terv elmaradt.1850 körül építtette a mai házat Lenck Samu kereskedő, és a Várkerületi oldalon nagykereskedést rendezett be. A Két mórhoz címzett bolti ház kváderezett homlokzatán a kapu felett helyet kapott egy megfelelő plasztikus ábrázolás (két fekvő szerecsen). 1852-ben Lenck Samu részére Georg Unger áttervezte, 1890 körül ezt a homlokzatot eklektikus újabb homlokzat váltotta fel, erkélyekkel."  http://nyme.hu/6844.html?&L=1

Az épület lenyűgöző nem véletlenül került bele Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században kötetbe is. Engem azonban más érdekelt. Az átjáróban látható tábla!

 

Tovább...
 
Hány évesek az angolnák a Fertőben? PDF Nyomtatás E-mail

A laikus válaszoló azt mondaná, hogy valószínű a nagyon fiatal egyedektől kezdve a legöregebb példányokig mindeféle korú található a Fertőben. A legöregebb példányt, akit még nem halásztak ki kb. 50 éves lehet, figyelembe véve az európai angolnák életkorát. (A peca.hu szerint: A legidősebb ismert példány 50 évet élt egy svájci tóban, míg a japán angolnánál jegyeztek fel 100 éves kort is.) De mit mond a tudomány?

Tovább...
 
Herman Ottó és a Fertő PDF Nyomtatás E-mail

Ebben az évben Herman Ottóra emlékezünk. Hazánk nagyszerű tudósát idézzük emlékezetbe, aki a Fertőn is megfordult. Német családban született Breznobányán, a magyar haza és Kossuth elkötelezett hívévé vált, bár 12 éves koráig csak németül beszélt. Ornitológusként tartjuk számon, ám inkább polihisztor volt, aki tudatosan magyar nyelven publikált. Amikor Brehm Alfréd az Állatok világa híres könyv szerzője 1879-ben Budapesten járt, sehogy sem akarta elhinni Herman Ottónak, hogy a kékcsőrű kacsa nálunk is költ a Mezőségen. Csak a bemutatott pelyhes fiókák győzték azután meg. - Hát miért nem publikálja ezt – kérdezte – hiszen ez nagyszerű! - Régen megtörtént már. - Hol? - A Magyar Akadémia kiadásában. - Magyarul? - Igen. - Hja, akkor el van veszve. Miért nem írnak önök németül? - Én részemről azért nem – felelte Herman Ottó tréfásan, mivelhogy nagy híve volt különben a többnyelvű publikálásnak, - mert többet akarok tudni a németeknél. Mi tudniillik mindent tudunk, amit a németek írnak s azon kívül még azt is, amit magyarul írunk s amiről, mint ezt a ruca is bizonyítja, a németeknek fogalmuk sincsen. (Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete)

És mit csinált Herman Ottó a Fertőn?

Tovább...
 
Bálint napra Nagycenkről PDF Nyomtatás E-mail

A wikipédia szerint: "A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját. Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.”

Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján, (február 14-én) tartják a Bálint-nap (angolul Valentine's Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.

Az időtlen szerelem nyoma a Fertő-tájon is megtalálható, méghozzá Nagycenken.

Tovább...
 
A szentek köztünk jártak - Szent Quirinius PDF Nyomtatás E-mail

Szent Wolfgang, Szent Szeverin után egy újabb szent következik, aki megfordult Sopronban. Ő Szent Quirinius. Mit írnak róla a különböző források?

A katolikus.hu szerint: "Kvirin (latinul: Ouirinus) Siscia (a későbbi Eszék) püspöke volt. Szenvedéstörténete, melyet nem sokkal halála után írtak, elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan szembeszegült a parancsnak, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt, Marcellust. Három nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Savariába (ma: Szombathely) vitette, s mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára és a folyóba (a Perintbe) dobták. A keresztények kiemelték és magukhoz vették szent testét, és a Scarabatensis nevű kapu közelében temették el.  4. század végén Kvirin ereklyéit Rómába vitték, és a Via Appián a Szent Sebestyén-bazilika mögött helyezték el. A 6--7. századi itineráriumok (zarándok-kalauzok) szerint a zarándokok külön fölkeresték. Későbbi hagyomány szerint az ereklyékből a római S. Maria in Trastevere-bazilikába, Milánóba és Aquileiába is vittek."

A forrás jól összefoglalja a szent életét, de nem tesz említést Sopronról, azaz Scarbantiáról, ahogy Quirinus életében  hívták városunkat.

Tovább...
 
Örök némaság Fertőszéplak PDF Nyomtatás E-mail

Azt olvasom Fertőszéplak történelméből, hogy:  "1736-ban kamalduliakat telepítettek le az alsó kastélyba a kálvária gondozására, és ők egészen II. József rendeletéig itt is maradtak. Segédkezni soproni franciskánusok jártak ki, az egyházi ruhákat egy soproni remete javította." (wikipédia) Miért érdekes ez?

Tovább...
 
Amikor még tehenek vonultak Sopron utcáin PDF Nyomtatás E-mail
Édesapám szokta emlegetni, hogy nem is olyan régen, még milyen fontos volt az állattartás Sopronban. A ma majdnem belvárosban lévő Újteleki utcában is sok tehenet tartottak, de a többi külvárosra is jellemző volt az állattartás. Furcsa, ma szinte elképzelhetetlen, hogy Sopron utcáin tehenek vonulak reggel és este - pedig mindez régen oly természetes volt. Ennek kapcsán üzenetváltásba keveredtem Tarcsai Máriával, aki ezt írja az Újteleki utca kapcsán:
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Eredmények 14 - 26 / 76
Advertisement

Hányan olvasnak minket?